Μύηση στα Ακασικά Αρχεία και Ταξίδι στα Τσάκρα

Module 1Καλωσόρισμα
Unit 1Εισαγωγή
Module 2Πρώτο Τσάκρα
Unit 1Θεωρία
Unit 2Πρακτική
Module 3Δεύτερο Τσάκρα
Unit 1Θεωρία
Unit 2Πρακτική
Module 4Τρίτο Τσάκρα
Unit 1Θεωρία
Unit 2Πρακτική
Module 5Τέταρτο Τσάκρα
Unit 1Θεωρία
Unit 2Πρακτική
Module 6Πέμπτο Τσάκρα
Unit 1Θεωρία
Unit 2Πρακτική
Module 7Έκτο Τσάκρα και Έβδομο Τσάκρα
Unit 1Θεωρία
Unit 2Πρακτική
Module 8Μύηση στα Ακασικά Αρχεία
Unit 1Διαλογισμός
Module 9Πώς να μπαίνεις στα Ακασικά Αρχεία
Unit 1Πρακτική
Module 10Κλείσιμο
Unit 1Ευχαριστώ
Powered By WP Courseware
Scroll to Top